22/07/24

WALLSCAPE

2ff2ba0051687eef5ca0459cf942940c XL
WWALLSCAPE – Kada imate zahtjev za najvećom i najdominantnijom reklamom onda je to Wallscape. Radi se od PVC platna (bannera ili mesha) na kojeg se vari PVC keder.

Na objekat, odnosno fasadu ili konstrukciju se montira aluminijska H lajsna kroz koju se provlaći PVC keder i na taj naćin se zateže banner.

Ove vrste reklama se u većini slučajeva montiraju na poslovne ili stambene zgrade i na veće saobračajne  raskrsnice. PVC materijal na kojem se štampaju reklame može biti puni (banner) ili šupljikavi (mesh) ovisno od pozicije, položaja i podloge montaže.